• Bel gerust
  • 072-5669956

Over de lessen

In de lessen wordt nadruk gelegd op het leren spreken van de taal. Daarom wordt gewerkt met Con Gusto 1, een ‘communicatieve’ methode Spaans voor het volwassenenonderwijs. (Het lesmateriaal is niet inbegrepen bij het cursusgeld.) Naast het trainen van spreken, luisteren, lezen en schrijven bieden de lessen bij Campo del Sol ook informatie over de cultuur van Spaanstalige landen.

In de lessen wordt gebruik gemaakt van moderne middelen zoals internet, ook is er een beamer aanwezig. Dit maakt de lessen afwisselend en up to date.

Doordat er in de lessen veel tijd wordt besteed aan spreekvaardigheid, is de cursist na 10 lessen al in staat om:

  • zichzelf voor te stellen, te vertellen waar hij of zij woont
  • te weten te komen waar bijvoorbeeld een bank of bakkerij is
  • te weten te komen hoe laat een trein of bus vertrekt
  • trein of buskaartjes te kopen
  • een afspraak met iemand te maken

De gevorderden gebruiken de boeken Con Gusto 2 of Aula Internacional 3. De lessen zijn dan geheel in het Spaans, waarbij gesproken wordt over allerlei thema's. Mochten er onduidelijkheden zijn over de grammatica, dan wordt dat in het Nederlands uitgelegd.

Er wordt zowel 's avonds als overdag les gegeven.

Like ons!