• Bel gerust
 • 072-5669956

Voorwaarden

 1. Een lessenserie bestaat telkens uit tien lessen gedurende het schooljaar. Campo del Sol bepaalt de lesdata.
 2. De laatste lessenserie van het schooljaar kan uit minder of meer lessen bestaan, zodat de zomervakantie in juni begint. De betaling is naar verhouding het aantal lessen.
 3. Nadat u bij ons gestart bent wordt door Campo del Sol verondersteld dat u doorgaat met het volgen van een nieuwe lessenserie, tenzij u anders aangeeft. De opzegtermijn bedraagt twee weken voor aanvang van een lessenserie. U kunt mondeling of schriftelijk opzeggen bij de docent.
 4. Als een cursist mondeling of schriftelijk heeft toegezegd een lessenserie te volgen, dient betrokkene deze ook te betalen. Dit is ook het geval als de cursist na de opzegtermijn besluit te stoppen. Wanneer deze niet betaalt staat het Campo del Sol vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
 5. De betaling van het lesgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste bijeenkomst van een lessenserie te worden voldaan.
 6. De lessen waarop de cursist niet aanwezig kan zijn, kunnen niet worden ingehaald, en worden nimmer in mindering gebracht van het lesgeld.
 7. Campo del Sol heeft het recht om wegens organisatorische redenen een groep te verplaatsen naar een andere dag of ander uur. De cursist wordt hiervan op tijd op de hoogte gesteld, zodat hij/zij kan beslissen de cursus al dan niet te vervolgen.
 8. Campo del Sol heeft het recht een groep bij onvoldoende deelnemers te annuleren.
 9. Als een cursist niet aanwezig kan zijn, wordt het op prijs gesteld dat hij of zij zich telefonisch of per e-mail afmeldt.
 10. De cursist is verantwoordelijk voor het opvragen van het huiswerk. Dit kan via de website.
 11. Campo del Sol is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen van de cursist.
 12. Privélessen kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet. Na deze termijn dient de les doorbetaald te worden.

Versie 2016

Like ons!